> ข่าวและกิจกรรม (CSR) > กิจกรรมในองค์กร
กิจกรรมในองค์กร
กิจกรรม CSR 2/2561 บริจาคโลหิตเพื่อต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์
กลุ่มบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทีเอเค แพ็คเกจจิ้ง จำกัด 
ได้จัดกิจกรรมการบริจาคโลหิตให้กับภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรม CSR ครั้งที่ 1/2561 ของขวัญชิ้นนี้...จากพี่ให้น้อง #ปีที่ 3
กลุ่มบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทีเอเค แพ็คเกจจิ้ง จำกัด
ร่วมสนับสนุนของขวัญวันเด็ก

โครงการปันน้ำใจมอบ Computer ให้กับโรงเรียนในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าฯ
บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม โครงการปันน้ำใจมอบ 
ให้กับโรงเรียนในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า อุ้มผาง จ.ตาก จำนวน 15 ชุด

TPBI มอบถุงเพาะชำ เพื่อเป็นการสนับสนุนหน่วยงานราชการ
เพื่อเป็นการสนับสนุนหน่วยงานราชการ ในการปลูกดอกดาวเรือง
ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9
โครงการถุงพลาสติกคืนชีวิต
เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน

โครงการพาน้องชมโรงงาน
โครงการพาน้องชมโรงงาน ณ บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
นักเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 วันที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น
กิจกรรม CSR และชุมชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2559 ปฏิทินเก่า....เราขอ
บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) - สำนักงานใหญ่ และ บริษัท ทีเอเค แพ็คเกจจิ้ง จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้การศึกษาแก่ผู้พิการทางสายตา
กิจกรรม CSR และชุมชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2559 ของขวัญชิ้นนี้...จากพี่ให้น้อง
บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ และบริษัท ทีเอเค แพ็คเกจจิ้ง  จำกัด ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว และคณะกรรมการชุมชนหมอศรีฯ รุ่น 9 จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
โครงการ รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว
บริษัทฯ ร่วมกับทาง เทศบาลตำบลมะขามคู่ และบริษัทในเขต ตำบลมะขามคู่
ร่วมจัดกิจกรรม ปลูกป่า ( ต้นมะขาม ) ในโครงการ รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว

โครงการ ก่อสร้างห้องสุขา มอบให้โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4
ทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กนักเรียน ที่ต้องการให้เด็กนักเรียน
มีห้องสุขาที่ถูกสุขอนามัย และเพียงพอ ทดแทนห้องสุขาเดิมที่มีความทรุดโทรม
จนไม่สามารถใช้งานได้เพียงพอต่อปริมาณของนักเรียน
โครงการ อบรม พัฒนาผู้นำ ( LEADERSHIP PROGRAM )
บริษัท ฯ มีนโยบายเพื่อจะพัฒนาพนักงาน ในทุกระดับชั้น ให้มีศักยภาพในการทำงาน
ทั้งการบริหารงาน และการบริหารคน จึงได้จัดทำโครงการ LEADERSHIP PROGRAM  ขึ้นมา โดยการจัดอบรมทั้งภายในและภายนอกสถานที่