> ข่าวและกิจกรรม (CSR) > ข่าวสารทั่วไป
ข่าวสารทั่วไป
คุณสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน  ให้การต้อนรับคณะผู้ถือหุ้น จำนวน 36 คน โดยได้บรรยายสรุปพร้อมตอบข้อซักถาม จากนั้นคณะผู้ถือหุ้นได้เยี่ยมชมโรงงานผลิต ณ จังหวัดระยอง  โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทบรรยายให้ความรู้ ตลอดการเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562