Skip to main content

TPBI ต้อนรับคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเข้าศึกษาดูงาน

TPBI มีความยินดีที่ได้ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวน 45 คน นำโดย ดร. โชฒกามาศ...

อ่านต่อ

TPBI จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ TPBI Run for Fun #3

  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา TPBI ได้จัดงานวิ่งเพื่อสุขภาพ TPBI Run For Fun #3 ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จังหวัดระยอง มีระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่ 5.30...

อ่านต่อ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเยี่ยมชม TPBI

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) โดย คุณศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ต้อนรับคณะทำงานจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ...

อ่านต่อ

TPBI ร่วมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ในพื้นที่ชุมชนนครปฐมและระยอง

  บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนที่อยู่ในชุมชนรอบ ๆ บริษัทฯ ในจังหวัดนครปฐมและระยอง ได้เรียนรู้...

อ่านต่อ

โครงการ “วน” ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “Green Campus Kickstart: Step One to Sustainability”

โครงการ “วน” โดย บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนโครงการ Green Campus Kickstart: Step One to Sustainability ซึ่งจัดขึ้นโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาศิลปากร...

อ่านต่อ

TPBI ไม่เคยหยุดพัฒนา กับกิจกรรม TPBI Supervisor’s Day 2024 ภายใต้หัวข้อ Improvement KATA

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม TPBI Supervisor’s Day 2024 ภายใต้หัวข้อ “Improvement KATA” เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีโอกาสในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน...

อ่านต่อ