Skip to main content

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

  บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) (TPBI) จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ สามพราน เมื่อวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567 เวลา 10.00-12.00 น. โดยเป็นประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์...

อ่านต่อ

โครงการ “วน” ร่วมกิจกรรม “นครปฐมร่วมใจ ช่วยลดขยะ”

  คุณศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ TPBI เป็นตัวแทนโครงการ “วน” เข้าร่วมกิจกรรม “นครปฐมร่วมใจ ช่วยลดขยะ” จัดโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม...

อ่านต่อ

TPBI ผนึกกำลัง GC, SRITHAI, GCL ประกาศความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมและใช้งานพาเลทจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิลครั้งแรกในประเทศไทย

  4 มีนาคม 2567 กรุงเทพมหานคร : บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) (TPBI) ร่วมกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC), บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) (Srithai)...

อ่านต่อ

TPBI รับรางวัลประกาศเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2566 จากสถาบันไทยพัฒน์

  บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) (TPBI) โดย คุณชุลีพร บริสุทธนะกุล ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (กิจการองค์กร) เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัลประกาศเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน...

อ่านต่อ

TPBI ได้รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2566

  คุณชมัยพร เอื้อไพโรจน์กิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2566 จาก ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ...

อ่านต่อ

TPBI ได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) ได้การรับรองให้เป็นองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (Climate Action Leading Organization : CALO) ของเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (Thailand...

อ่านต่อ