Skip to main content

เราบริการผลิต และจำหน่ายฟิล์มม้วนประเภทต่างๆ ที่ใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับบรรจุภัณฑ์ และใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ โดย บริษัทผลิตและจำหน่าย แบ่งตามลักษณะการใช้งาน ตามประเภทของฟิล์ม
นอกจากนี้ ยังรวมไปถึง กลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนสำหรับสินค้าบริโภคและอุปโภค เช่น ซองก้นตั้ง, ซองฟอยล์, ซองขนม, ซองกาแฟ, ซองเครื่องสำอางค์, ซองฝาจุก ซึ่งดำเนินการโดย บริษัท ทีเอเค แพ็คเกจจิ้ง จำกัด (TAK) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของ บมจ. ทีพีบีไอ

  • ซองกาแฟ
  • ถุงฝาเกลียว
  • ถุงใส่ขนม
  • ถุงอาหารแช่แข็ง

Stretch hood Film

 

Stretch hood Film คืออะไร

ฟิล์มยิดสำหรับพันพาเลต หรือ เรียก อีกอย่างว่า Stretch hood film ใช้สำหรับอุตสาหกรรมที่มีการขนส่งสินค้าโดยใช้พาเลต โดย Stretch hood film จะทำหน้าที่ห่อหุ้มสินค้าที่อยู่บนพาเพตนั้น โดยวิธีการ คือ ต้องนำฟิล์มเข้าเครื่องจักร จากนั้นเครื่องจักรจะยืดฟิล์ม และในขณะเดียวกันเคืองจักรก็จะทำการปิดปลายอีกด้านหนึ่งของ Stretch hood film จากนั้นก็จะรูดลงมาคุลุมพาเลต ที่มีสินค้าวางอยู่ ช่วยประหยัดเวลาในการเตรียมสินค้า นอกจากนี้ Stretch hood film ยังมีคุณสมบัติ ยืดหยุ่น ฉีดขาดยาก ทนต่อแรกกระแทก เหมาะสำหรับ อุตสาหกรรมประเภทขนาดใหญ่ เช่น ปิโตรเคมี หรืออุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต์ สิ่งก่อสร้าง เป็นต้น

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

LINE logo @tpbi


ประโยชน์ของ Stretch hood film

Flexibles flag สะดวก ใช้งานได้หลากหลาย และประหยัดเวลา .. คุณสมบัติ ความยืดหยุ่นของ Stretch hood film สามารถปรับขนาดให้เหมาะสมกับขนาดสำหรับสินค้า แต่ละชนิด สามารถคลุมสินค้าทั้งหมดบนพาเลท

Flexibles flag ช่วยในเรื่องความแข็งแรงในการขนส่ง.. ด้วยคุณสมบัติเชิงกล ของ Stretch hood film  จะช่วยรองรับน้ำหนักของสินค้าในทุกทิศทาง 

Flexibles flag ป้องกันสินค้าจากสภาพอากาศภายนอก..ด้วยคุณสมบัติแบบ Barrier film ของ  Stretch hood film ช่วยในเรื่องการป้องกัน แสง UV จากภายนอก 

Flexibles flag โปร่งใส สามารถมองเห็นสินค้าได้ชัดเจน..ความโปร่งใส่ของ Stretch hood film ช่วยให้ตรวจสอบและมองเห็นสินค้าภายในได้ง่าย

Flexibles flag ทำให้สินค้ามีคุณภาพคงเดิม..คุณสมบัติของ Stretch hood film ต่างจาก Shrink film ตรงที่ไม่จำเป็นต้องใช้ความร้อน จึงไม่ส่งผลต่อสินค้าที่ถูกห่อหุ้ม

คลิ้ก ... เพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บทความ "5 ประโยชน์ของ Stretch hood film"

คุณสมบัติของ Stretch hood film เทียบกับฟิล์มชนิดอื่นๆ

คุณสมบัติStretch HoodsShrink HoodStretch Wrap
ความแข็งแรงสูงมากสูงสูง
การใช้พลังงานน้อยมากน้อย
การใช้ฟิล์มน้อยมากน้อย
การเปลี่ยนม้วนฟิล์มน้อยมากน้อยมาก
ความโปร่งแสงสูงสูงต่ำ
แรงงานคน
คุณสมบัติการกันน้ำ
คุณสมบัติด้านการพิมพ์สูงสูงต่ำ
ความหลากหลายในการหุ้มสินค้าปานกลางต่ำสูง