Skip to main content
นอกจากกลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติก บมจ.ทีพีบีไอ ยังมีบรรจุภัณฑ์กระดาษ ได้แก่ แก้วและถ้วยกระดาษ ที่มีระบบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านอาหารที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานรัฐและเอกชน โดยจัดจำหน่ายผ่านช่องทางโมเดิร์นเทรด กลุ่มร้านอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งเนินการโดย บริษัท ทีเอ็มพี แพ็คเกจจิ้ง จำกัด (“TMP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ. ทีพีบีไอ รวมไปถึง บรรจุภัณฑ์ประเภทถุงกระดาษ สำหรับใส่ขนมปัง เบอร์เกอร์ เบเกอรี่ หรืออาหารอื่นๆ เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนและ ภาคอุตสาหกรรม โดยมีกำลังการผลิตทั้งในประเทศไทย และ อังกฤษ

Paper cup
Paper bowl

บรรจุภัณฑ์ถ้วยกระดาษ และ ชามกระดาษสำหรับร้านอาหา รและ อุตสาหกรรมอาหาร เช่น ถ้วย / ชามกระดาษ สำหรับเครื่องดื่มร้อน หรือเย็น, อาหาร, ซุป, ไอศกรีม เป็นต้น

แก้วกระดาษ

 • ระบบการพิมพ์แบบ Flexographic Printing พิมพ์ได้สูงสุด 5 สี
 • สามารถพิมพ์ในระบบ Digital printing
 • สามารถทำได้ทั้งแบบ 1 ชั้น และ 2 ชั้น
 • เคลือบ PE coating แบบด้านเดียว (สำหรับเครื่องดื่มร้อน) / แบบสองด้าน (สำหรับเครื่องดื่มเย็น)

ถ้วย/ชามกระดาษ

 • ระบบการพิมพ์แบบ Flexographic Printing พิมพ์ได้สูงสุด 5 สี
 • สามารถพิมพ์ในระบบ Digital printing
 • เคลือบ PE coating แบบด้านเดียว (สำหรับอาหารร้อน) /
  แบบสองด้าน (สำหรับอาหารอุณภูมิห้อง)

Paper
Packaging

ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์กระดาษสำหรับ อุตสาหกรรมเบเกอรี่ อาทิ ถุงซองกระดาษแบบไม่มีก้น, ถุงกระดาษแบบมีก้น ทรงสี่เหลี่ยม, ถุงกระดาษแบบมีหูหิ้ว

ถุงซองกระดาษแบบไม่มีก้นถุง

ถุงกระดาษแบบมีก้นถุง ทรงสี่เหลี่ยม

ถุงกระดาษแบบมีหูหิ้ว

บรรจุภัณฑ์กระดาษ อื่นๆ

บรรจุภัณฑ์กระดาษ สำหรับใส่ขวดเบียร์ ขวดไวน์ และ ถาดสำหรับใส่ พิซซ่า

Latest
Showcase

ในฐานะผู้นำด้านการผลิต เราใส่ใจ รับผิดชอบในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในทุกขั้นตอนเพื่อให้เกิดกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมไปถึง ใช้วัตถุดิบที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพในผลิตภัณฑ์ของลูกค้า สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

ถุงกระดาษ และบรรจุภัณฑ์กระดาษ

 • บรรจุภัณฑ์กระดาษเคลือบด้วยพลาสติกชีวภาพ สามารถย่อยสลายได้อย่างสมบูรณ์

Consumables

 • ถุงกระสอบ