Skip to main content

 สกรีนแก้วกาแฟ 

สกรีนแก้วกาแฟ

พิมพ์โลโก้แก้วกาแฟ  สกรีนแก้วกาแฟ แก้วพลาสติก แก้วกระดาษ เพื่อสร้างแบรนด์

ปัจจุบัน มีร้านกาแฟและร้านเครื่องดื่มต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย ทั้งผู้ประกอบการรายใหญ่ รายย่อย รวมถึง SME ต่างๆ นอกจากผู้ประกอบการจะคัดสรรค์เมล็ดพันธ์กาแฟที่มีคุณภาพ และลงทุนตกแต่งหน้าร้านให้มีเอกลักษณ์เพื่อดึงดูดลูกค้าแล้ว สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ ก็คือ การสร้างโลโก้ให้กับร้านค้า และใช้โลโก้นั้นสกรีนแก้วกาแฟของคุณ เพื่อเป็นการสร้างการจดจำให้กับแบรนด์สินค้า
ดังนั้น การใช้โลโก้ของร้านทำการสกรีนแก้วกาแฟ ไม่ว่าจะเป็นแก้วของคุณจะเป็น แก้วพลาสติกสำหรับเครื่องดื่มเย็น หรือแก้วกระดาษสำหรับเครื่องดื่มร้อน จึงเป็นการสร้างความโดดเด่นให้กับแบรนด์ร้านกาแฟของคุณ และยังเป็นการสร้างอัตลักษณ์อีกอย่างหนึ่งเพื่อให้ลูกค้าเกิดการจดจำและรับรู้เกี่ยวกับสินค้า เมื่อลูกค้ามีการแชร์รูปแก้วกาแฟของคุณลงบนช่องทางโซเชียลต่างๆ ก็จะเกิดการสร้าง Brand Awareness ให้กับแบรนด์ของคุณ อีกด้วยเช่นกัน

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงคุณค่าของการสร้างแบรนด์ เรามีบริการสกรีนโลโก้แก้วกาแฟ ไม่ว่าแก้วของคุณจะเป็นแก้วกระดาษหรือแก้วพลาสติก  โดยบริษัทมีบริการสกรีนแก้วกาแฟ บนแก้วประเภทต่างๆ ดังนี้

"รับ สกรีนแก้วกาแฟพลาสติก PET  และแก้วกระดาษ เพื่อสร้างแบรนด์ของคุณ ควบคุมการผลิตด้วยระบบความปลอดภัยระดับอาหารสากล GHP" 


มาตรฐานการผลิต GHP

GHP หรือ Good Hygiene Practice เป็นมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร โดยมีหลักเกณฑ์และข้อกำหนด เป็นแนวทางในการผลิตสินค้าประเภทอาหารและยา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากอาหาร ทั้งทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ โดยมีมาตารฐานคล้ายคลึงกับหลักมาตรฐาน GMP โดยครอบคลุม ตั้งแต่ สุขอนามัย สถานที่ผลิต วัตถุดิบ และ บรรจุภัณฑ์


สกรีนแก้วกาแฟกระดาษ

สกรีนแก้วกาแฟกระดาษ

เหมาะสำหรับการสร้างแบรนด์ที่เน้นความออแกนิค และสื่อถึงความเป็นธรรมชาติ สามารถสกรีนแก้วกาแฟได้ทั้ง แก้วกาแฟกระดาษสำหรับเครื่องดื่มร้อน (1PE) และแก้วกาแฟกระดาษสำหรับเครื่องดื่มเย็น (2PE) โดยมีหลาย Size ที่น่าสนใจ

แก้วกระดาษไซส์ ต่างๆ

แก้วกาแฟกระดาษสำหรับเครื่องดื่มเย็น (2PE)

แก้วกาแฟกระดาษสำหรับเครื่องดื่มร้อน (1PE)

Paper flag เริ่มต้นเพียง!!! 1,000 ใบ   ฟรี !!! ค่าบล็อคสกรีน    

Paper flag สั่งผลิตตั้งแต่ 5,000 ใบขึ้นไป *ฟรีค่าบลอคสกรีน *ฟรีค่าขนส่ง

Paper flagบริการออกแบบ ฟรี !!!

 ** ราคาเป็นราคาสกรีน 1 สี 1 จุด (2x2") ขาวหรือดำ 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

LINE logo @tpbi


แก้ว PET

Paper flag เริ่มต้นเพียง!!! 1,000 ใบ   ฟรี !!! ค่าบล็อคสกรีน    

Paper flag สั่งผลิตตั้งแต่ 5,000 ใบขึ้นไป *ฟรีค่าบลอคสกรีน *ฟรีค่าขนส่ง

Paper flagบริการออกแบบ ฟรี !!!

 ** ราคาเป็นราคาสกรีน 1 สี 1 จุด (2x2") ขาวหรือดำ